Breaking News

ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਹ 4 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਾਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

P ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ :- ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

K ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ :- ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

D ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ :- ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।

J ਨਾਮ ਵਾਲੇ :- ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਬਦਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!