Breaking News

ਦੇਖੋ ਕਿਉੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ..

ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਭ ਘਟਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਵਿਹਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਯਾਨਿ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਲਾਸ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਾਸਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਡ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ |ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ,ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ………………………… ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਨਾਇਟ ਦੀ ਖਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੇਸਰ ,ਹਲਦੀ ,ਚੀਨੀ ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ,ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੁੱਧ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

1. ਸੈ*ਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ… ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ |ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਇਸਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਬੇਹਤਰ ਆੱਰਗਨਜ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ-ਰੋਜ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿਬੀਬੋ .ਸਿਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮੇਟਾਲਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

2. ਇੰਮਯੂਨਟੀ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਵਧਾਏ… ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਤਕਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਮਯੂਨਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆਂ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾੱਮਿੰਸ ਕਰ ਸਕੋ |

3. ਨਜਦੀਕੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ… ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਦੁਲਹਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ,ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਹਦੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਜਦੀਕੀ ਤਦ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਹਿਚਕਿਚੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |

4. ਰਿਲੈਕਸ ਅਤੇ ਖੁੱਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਦੁਲਹਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ |ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ |ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੁਲਹਣ ਦੀ ਨਰਵਸਨੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਜ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਦੁੱਧ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |

5. ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਐਲਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ… ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿੰਨੇ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਲਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਐਣਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!