Breaking News

ਮਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਤਾ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ।

ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਪਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਹਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਰੇਬਰਲ ਇਕਸਿਕਮਯਾ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਯੂਰੋਲਾਜ਼ੀਕਲ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਡ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 9 ਵਿੱਚੋ 8 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਰਦੇ ਸਮੇ।

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!