Thursday , September 29 2022
Breaking News

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਮ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪਾਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਆਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਨਾਮਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ।

ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਣਾ :- ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਾਣੂਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ :- ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੋ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੁੱਲ :- ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਸਮੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ :- ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚਰਮ ਸੁਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!