Breaking News

ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ , ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ . . ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ

ਹੰਸਣ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਜੋਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ . ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਲ ਹੰਸਨਾ ਜਰੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੰਸਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਥੈਰਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ , ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੰਸਣ ਲਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਕੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਕਸ ਮੇਡਿਸਿਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੇਸ ਬਰਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੰਸੀ – ਠਿਠੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਲਈ , ਤਾਂਕਿ ਆਉਂਦੇ – ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਖੁੱਲਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਤਾਂ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਤ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੜਿਏ । ਨਟਖਟ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੰਸੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਫਰੇਂਡਸ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ .

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇੰਜ ਹੀ ਜੋਕਸ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ .

ਇਸ ਜੋਕਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਧੜੱਲੇ ਵਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਜਿਸਨੂੰ ਦੀ ਅਸੀ ਖੁੱਲਕੇ ਹੰਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਹੰਸਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸਰਤ ਹੈ . ਹੰਸਣ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੋਂ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਾਵ ਵਰਗੀ ਰੋਗ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਜੋ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀ ਦਿਨਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਲ ਖੁੱਲਕੇ ਹੰਸਕਰ ਉਠਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ .

ਆਪਣੀ ਹੰਸਮੁਖ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਸਾਰੀ ਦਿਨਭਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਏਕਾਕੀਪਨ , ਥਕਾਣ , ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ , ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਵਲੋਂ , ਹੰਸਨਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀ ਖਰਚ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੰਸਤੇ ਹੰਸਤੇ ਤੁਸੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ

ਚੁਨੋਤੀਯੋਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ .

ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਡਚਿਡੇਪਨ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਤੀ ਹੈ……

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!