Breaking News

ਹਾ ਹਾ.. Omg ਹੱਸਣ ਲਈ ਇਹ 25 ਫੋਟੋਆਂ ਜਰੁਰੁ ਦੇਖੋ..

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਲਦੇ ਹੈ । ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਗਰਲਫਰੇਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫਰੇਂਡ ਆਪਣੇ ਬਾਇਫਰੇਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾਓ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰਹੀ ਹੋਵੋਗੇ

ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਆਇਸਕਰੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਫਿਟ ਲੜਕਿਆ ਸੇਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫਿਟ ਵੇਖ ਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋ

ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ ਤੱਦ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਿਸਟਿਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਮ ਕਾਰਡੇਸ਼ਿਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਇਟ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਸਨੂੰ ਜਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਇਸ ਕਪਲ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ।

ਸੋਚਿਏ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਿਚੁਏਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
Snickers ! ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਹੈ ਪਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾ

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ

ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਰਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਵਿੱਚ

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਇਕ ਦਿਨ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ<

ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ …

error: Content is protected !!