Breaking News

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਬੁਆਏ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਕਾਰ, ਫੇਰ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆ ਸੱਚ !!

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ( ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ) ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ.

ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕ*ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ. 27 ਸਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ

ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਬ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ( ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ) ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ.

ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ. 27 ਸਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈ*ਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਬ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

About admin

Check Also

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल …

error: Content is protected !!