Breaking News

ਵੀਡੀਓ : ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੜਕੇ ਏ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰਖੂਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ : ਹਰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਫਸ‍ਟਾਇਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਪੀਰਿਅਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਅਕ‍ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ । ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਏਕਸਪੇਕਟ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ।

ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀ ਭਰਾਂਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਵਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੁਰੀ ਹੈ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰਿਅਡਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਮਝੋ ਦੀ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਤੀਵੀਂ ਬਨਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰਿਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਰ , ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਵੈਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੱਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟਿਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਵਲੋਂ ਪੀਰਿਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੀਰਿਅਡਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਖੂਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ।

ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ – ਅਜੀਬ ਸੀ ਬਾਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਡਰੇਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ , ‘ਛੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ’ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਕੂਟੀ ਹੈ । ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਕੂਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸੀ ਵਕ‍ਤ ਉਹ ਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕ‍ਜਾਂ ਕੀਤਾ

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल …

error: Content is protected !!