Breaking News

ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ…..

ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀ ਕਦੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਕਿੰਨਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਆਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਦਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਇੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਂਜ ਹੀ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਸਮੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਨਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਕਹਿ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ , ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ ਕਿਉਕੀ ਮੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ |

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਧਿਅਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਨਿਆਇਲਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੰਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਘਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗਿਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ |

ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਲਈ ਇਹ ਅਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਡੰਡੋ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹਮਨੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਤੱਦ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਲਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ , ਚੱਪਲ , ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਨਾ ਬੰਨ ਕਰ ਆਏ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੋੂੰ ਰਾਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਖੁਸ਼ਿਆ ਮਨਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨਰ
ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਰ ਖੁਸ਼ਿਆ ਮਨਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵਤਾ ਵਲੋਂ ਮੰਣਦੇ ਹੈ ਦੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਰ ਨਾ ਹੋ
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल …

error: Content is protected !!